Likom Gusto
Likom Presto Plus
Likom Presto
 
TİCARİ YAZILIMLAR
 
SEKTÖREL YAZILIMLAR
 
Likom Presto Mali Müşavir
MYTR Finans
MYTR Finans Pro
Active Fax
MYTR Office CRM
MYTR Sales Manager
MYTR Matbaa Üretim
MYTR Matbaa Pro
GÜVENLİK YAZILIMLARI
MYTR Network Manager
MYTR Filter Pro
MYTR Filter
  Ana Sayfa                   Hakkımızda                    Destek                   İletişim               Download             Demo Talebi         
 

Likom Gusto Kurumsal
Kaynak Planlama (ERP)

 

Eylül 1998'de orta ve büyük ölçekli işletmelerin hizmetine sunulan Likom Gusto; sektör bağımsız, entegre yapısıyla tüm iş süreçlerinin verimli ve güvenilir şekilde yönetilmesini sağlayan, yöneticilerin dinamik parametrelerle etkin analizler yapabilmesi ve doğru veriler ışığında hızlı karar almalarına imkan sağlayan bir Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) yazılımıdır.
 
Likom Gusto ERP Kutu
IBM DB2, MS-SQL ve Oracle veritabanlarında çalışan Likom Gusto, esnek, kullanımı ve öğrenimi kolay, güvenilir yönetim aracıdır. Ölçeklenebilir, özelleştirilebilir, uyarlanabilir ve özel tasarlanabilir raporlama işlevleri sayesinde tüm sektörlerin değişken uygulama gereksinimlerini karşılamasının yanı sıra, çok dövizle ve çok dilde çalışabilir yapısı ile uluslararası şirketlere de etkin çözümler sunmaktadır.


 
Gusto'yla ayrıcalıklısınız...
Likom Gusto ERP yazılımının Türkiye'deki genel muhasebe uygulamalarına uygun güçlü ve esnek finans yapısı ve tam entegre çalışan modülleriyle, Satınalma, Satış/Pazarlama, Stok, Üretim, İnsan Kaynakları ve Finans bölümleri ile ilgili tüm işlemler Gusto'da gerçekleştirilirken, aynı zamanda tüm bu işlemler ayrı ayrı ya da bir bütün olarak Gusto'dan izlenir, gerekli müdahaleler hızla yapılır ve alınması gereken kararlarda ihtiyaç duyulan bilgilere anında ulaşılır.

 
Likom Gusto ERP Panel
Resmi büyütmek için üstüne tıklayınız

 

Likom Gusto Program İçerikleri

Genel Özellikler , Satın Alma ,Tedarikçi Değerlendirme , Satış Pazarlama ,Sözleşme Takibi ,Stok Denetimi

Dinamik Ürün Tanımlama ,Finans Yönetimi ,Nakit Akım Yönetimi ,Borç/Alacak Eşleme ,Gelir/Gider Yönetimi

Üretim Yönetimi ,Sabit Kıymetler Yönetimi ,Bakım Onarım Yönetimi ,İnsan Kaynakları , Performans Yönetimi

Eğitim Yönetim Sistemi ,Genel Muhasebe , Enflasyon Muhasebesi , Bütçe Yönetimi ,Analitik Bütçe Yönetimi

Görev Yönetimi

Genel Özellikler                                                                                                                                    

Likom Gusto istemci/sunucu mimaride, IBM DB2, MS-SQL ve Oracle İlişkisel Veri Tabanı Yönetim Sistemi�nde çalışmakta ve veri tabanına doğrudan erişim özelliği taşımaktadır. Birden fazla sunucu üzerinde bulunan veriler ortak bir alanda çalıştırılabilir.
Esnek Raporlama Yeteneği
LİKOM GUSTO uyarlanabilirlik özelliği sayesinde, her türlü raporlama ve filtreleme talebini karşılar, istenildiğinde özet, istenildiğinde ise ayrıntılı analiz raporları kolayca elde edilebilir.
Çoklu Döviz Desteğinin Yanısıra
Dövizli Yapı
GUSTO, tüm firma bilgilerinin yerel para birimi dışında herhangi bir para birimi ile de takip edilmesine ve raporlanmasına olanak sağlar.

 

Likom Gusto ERP Genel Özellikler
Resmi büyütmek için üstüne tıklayınız

Birçok Dilde Rapor Almak İstemez misiniz?
LİKOM GUSTO tümüyle uluslararası standartlarda, çok sayıdaki dilde rapor alınmasını sağlar. Firmaların İngiltere, Rusya ya da başka bir kıta ülkesindeki kullanıcıları, diğer kullanıcılarla aynı anda ve aynı veri tabanı üzerinde, kendi dillerinde rahatlıkla çalışabilir ve raporlar düzenleyebilir.

Menüye Dön

 

Satınalma
Daha etkin kaynak ve süre kullanımı sonucunda satınalma maliyetinin en alt düzeye düşürülmesi sağlanır.

 
Likom Gusto ERP Satınalma 1
Resimleri büyütmek için üstlerine tıklayınız
 • Değişik birimler tarafından talep edilen mal, hizmet ve sabit kıymetlere ait satınalma isteklerinin oluşturulması, satınalma taleplerinin bölümler bazında takibinin yapılması,
 • Firma içi mal, hizmet ve sabit kıymet taleplerinin belirlenen kriterlere uygun olarak tek tek ya da toplu olarak takibi,


 •  


  Likom Gusto ERP Satınalma 2
 • Verilen siparişlere ilişkin rezervasyon yapılabilmesi,
 • Minimum-maksimum ve optimum sipariş edilme miktarlarının belirlenmesi suretiyle en etkin kaynak yönetiminin sağlanması,
 • Onaylanan tekliflerin siparişe otomatik olarak dönüştürülebilmesi,
 • İş akışlarına uygun olarak belirlenen yetki seviyelerine göre siparişlerin verilebilmesi,
 • Menüye Dön
 • Tedarikçi Değerlendirme Sistemi
  Likom Gusto ile tedarikçilerinizi, farklı birimlerce girilen verileri haftalarca analiz ederek değil sadece istediğiniz dönem aralığı içinde, miktar, zamanında teslim, kalite, performans yeterlilikleri gibi kriterlerle kolaylıkla ölçebilirsiniz.

  Likom Gusto ERP
  Resmi büyütmek için üstüne tıklayınız
 • Tüm Likom Gusto modülleriyle tam entegrasyonun sağlanması ve değerlendirme takiplerinin bu entegrasyonla yapılması,

 •  
 • Farklı kriterlere göre dönem bazında değişebilir, değerlendirme tanımlarının yapılması,
 • Esnek yapısı ve farklı değerlendirme tanımları özellikleriyle tüm sektörlerde kolaylıkla kullanılması,
 • Hesaplanan ve manuel olarak girilen puanlamanın değerlendirme türüne göre grafiksel olarak gösteriminin yapılması,
 • Tek tedarikçi ya da tedarikçi grubu bazında değerlendirme yapılabilmesi,
 • Tedarikçi değerlendirme anketi hazırlayabilme ve tedarikçi performansının ölçülmesinde bu anketlerden yararlanılması,

  (*) Likom Gusto Tedarikçi Değerlendirme Sistemi, Satınalma modülünün içinde yer alır.
 • Menüye Dön
 • Satış Pazarlama
 • Firmanın gelecekte çalışabileceği potansiyel müşterilerin tanımlanması ve bu müşterilere yönelik pazarlama faaliyetlerinin yönetilmesi,
 • Kampanya dönemlerine ve mal fazlasına bağlı olarak özel fiyat listelerinin ve promosyon şekillerinin oluşturulması,

   
  Likom Gusto ERP Satış Pazarlama
  Resmi büyütmek için üstüne tıklayınız
 •  

   
 • Müşterilerden alınan siparişlere ilişkin rezervasyon yapılabilmesi,
 • Müşterilerden alınan siparişlerin karşılanma durumlarının ayrıntılı olarak izlenmesi,
 • Sipariş edilme tarihlerine ve termine göre satış işlemlerinin otomatik olarak yapılması,
 • Satılan ürünlerin maliyetinin İlk Giren İlk Çıkar (FIFO), Son Giren İlk Çıkar (LIFO), Yürüyen Aritmetik Ağırlıklı Ortalama, Aritmetik Ortalama Maliyet ya da Ay Kapama Maliyet yöntemlerinden biri ile oluşturulması,
 • Satışların satış personeli bazında izlenebilmesi ve satış personelinin belirlenen kriterler bazında performansının değerlendirilebilmesi,
 • Müşterilerle ilgili her türlü arşivsel ve güncel bilginin tutulabilmesi ve analiz edilebilmesi,
 • Satış Sözleşmeleri ile satılan stokların/hizmetlerin toplam tutarları üzerinden takip edilmesi ve yapılacak tahsilatların beklenen ödemeler ile kontrolünün sağlanması,
   
 • Menüye Dön
 • Sözleşme Takibi
  Likom Gusto Kurumsal Kaynak Planlama Yazılımı, Satış Pazarlama ve Satınalma süreçlerinde, Sözleşme Yönetimi ve Takibi özelliği ile yapılan anlaşmalar doğrultusunda teklif aşamasından fatura aşamasına kadar tüm işlemlerin miktarsal ve / veya tutarsal kontroller ile izlenebilmesini sağlar.

  Likom Gusto ERP Sözleşme Takip
  Resmi büyütmek için üstüne tıklayınız
   

   
   
 • Sözleşme takibi ile sözleşme kapsamında yapılan özel anlaşmaların iskonto, fiyat farkı gibi faturalarının otomatik hesaplanıp oluşturulması,
 • Sözleşme fiyat listeleri ile alınan stokların sözleşme bazında güncel fiyatlarla takip edilmesi,
 • Satış Sözleşmeleri ile satılan stokların/hizmetlerin toplam tutarları üzerinden takip edilmesi ve yapılacak tahsilatların beklenen ödemeler ile kontrolünün sağlanması,
 • Sözleşme kapsamında miktarsal, beklenen ödeme/tahsilat veya karşılanan ödeme/tahsilat kontrolü yapılması,
 • Satınalma Sözleşmeleri ile alınan stokların/hizmetlerin toplam tutarları üzerinden takip edilmesi ve yapılacak ödemelerin beklenen ödemeler ile kontrolünün sağlanması,

  (*) Likom Gusto Sözleşme Takibi, Satınalma ve Satış Pazarlama modüllerinin içinde yer alır.
 • Menüye Dön
 • Stok Denetimi
  Ticari mal, ürün, ara ürün ve malzeme stoklarını, planlanan seviyelerde tutup, stok devir hızlarını sürekli izleyerek, maliyetleri en aza indirirken aynı zamanda yetersiz stok problemlerini ortadan kaldırır.

  Likom Gusto ERP Stok Denetimi 1
  Resimleri büyütmek için üstlerine tıklayınız
 • Hammadde, yarı mamul, mamul, ticari mal ve malzeme giriş-çıkış işlemlerinin ayrıntılı olarak gerçekleştirilmesi ve izlenmesi,
 • Aynı stok hareketinde tek depoya veya birden fazla depoya ürün giriş-çıkış işlemlerinin yapılması


 •  
  Likom Gusto ERP Stok Denetimi 2
 • Siparişlerden, taleplerden kaynaklanan ya da doğrudan stok rezervasyonlarının, stoktaki mallara ya da siparişteki mallara yapılabilmesi,
 • Temel özellikleri benzer olan stokların izleme kodları yardımıyla takip edilmesi (parça takibinin yapılması),
 • Dinamik Kod yardımıyla stoğun temel özelliklerinin üst grupta toplanarak, ilave özelliklerin hareket ekranında belirlenmesi ve stok kartının otomatik oluşturulması,
 • Menüye Dön
 • Dinamik Ürün Tanımlama
  Likom Gusto Dinamik Ürün Tanımlama modülü üretim süreçlerinin daha kolay ve kısa sürede oluşturulmasına ve planlanmasına imkan verir. Stok yapısına uygun oluşturulmuş bir dinamik ürün tanımlama, işletmelerin stok ve üretim takibini önemli oranda kolaylaştırır.

  Likom Gusto ERPDinamik Ürün Tanımlama
  Resmi büyütmek için üstüne tıklayınız

   
   
 • Renk, model, tip gibi ayrımlar sebebiyle ayrı kartlar açmadan kolaylıkla birçok stok kartı tanımlanması,
 • Tüm hareket ekranları üzerinde stok kartı oluşturulması,
 • Tek ürün ağacı ile birçok stok için ürün ağacı oluşturulması,
 • Üretimde yapılacak bir revizyonun çok kısa sürede sisteme uyarlanması
 • Menüye Dön
 • Finans Yönetimi
 • Müşteri risklerinin ve kredi limitlerinin izlenmesi,
 • Tüm kasaların dönem bazında izlenmesi,

  Likom Gusto ERP Finans Yönetimi 1
  Resimleri büyütmek için üstlerine tıklayınız
 • Kasaların günlük limitlerinin belirlenmesi ve o limitler dahilinde hareketlerin yapılması,
 • Çek senet portföy kasalarının tanımlanabilmesi ve bu portföy kasalarına özgü ayrı ayrı muhasebe entegrasyon tanımlarının yapılabilmesi,
 • Özel vergilerin (ÖTV) fatura belgelerine uygulanması,


 •  
  Likom Gusto ERP Finans Yönetimi 2
 • Bankalardaki Vadeli ve Vadesiz Mevduat hesaplarının takibi, beklenen faiz gelirleri ile diğer giderlerin takibi,
 • Bankalar ile kredi almak amacıyla yapılan sözleşmelerin ve şartlarının takibi,
 • Bankalardan alınan Nakdi kredilerin takibi, beklenen ana para, faiz, vergi ve diğer geri ödemelerin hesaplanması ve takibi, Gayri nakdi kredilerin takibi,
 • Dövizli repo takibi,
 • Menüye Dön
   
 • Nakit Akım Yönetimi
  Nakit Akım Yönetimi�nin gelir gider bütçesi ile tam otomasyonu sayesinde otomatik nakit akım hareketleri oluşacak ve size sadece raporlama kalacaktır. Örneğin; alış faturasına istinaden kasadan çıkışı yapılan paranın hangi proje, şantiye vb yerlere dağıtıldığının takibi kolaylıkla yapılır.

  Likom Gusto ERP Nakit Akım Yönetimi
  Resmi büyütmek için üstüne tıklayınız

   
 • Nakit Akım Yönetimi sayesinde, birden fazla şube, şantiye, atölye gibi iş merkezlerinin planlanan bütçesi ve gerçekleşen bütçesinin ayrıntıları, Nakit Akım takibinin kolaylıkla yapılması,

 •  
 • Nakit Akım yer ve türlerinin hesap kartları tanımlanarak, nakit hareket tutarlarının tanımlı olan Nakit Akım yerleri ve türlerine kaydedilmesi,
 • Nakit Akımın kullanıcı tarafından tanımlanan belli şablonlara ve yüzdelere göre otomatik olarak ya da kullanıcı tarafından belirlenerek girilen tutarlarla nakit akım yerlerine dağıtılabilmesi,
 • Nakit Akım yerlerinde oluşan tutarların, bütçe modülündeki bütçe değerleri ile karşılaştırılması,
 • Proje bazında nakit akışın değerlendirilmesi,
 • Nakit Akım yerlerine göre ayrıntılı analizlerin yapılması
 • Menüye Dön
 • Borç/Alacak Eşleme
  Borçların ve alacakların takip edilerek ödemelerin zamanında ve doğru yapılması, tahsilatların takip edilmesi, firmanın diğer firmalar ile olan ticari ilişkilerinin daha etkin gerçekleştirilmesi sağlanır.

  Likom Gusto ERP Borç alacak Eşleme
  Resimleri büyütmek için üstlerine tıklayınız
 • Ödeme ve tahsilat planlarının oluşturulması,
 • Nakit akım tablosunun alınması, ödeme ve tahsilatların dengelenmesi, ödeme ve tahsilat planlarının revizyonu,


 •  
  Likom Gusto ERP Borç alacak Eşleme
 • İade edilen hammadde, malzeme, ticari mal ya da sabit kıymetlere ait iade faturalarının oluşturulması, satıcılara gönderilmesi,
 • Satınalınan hammadde, malzeme, ticari mal, hizmet ya da sabit kıymetlere ait alım faturalarının ve ödeme tarihlerinin izlenmesi ve vadesi gelen satıcı faturalarının belirlenmesi,
 • Müşterilerin iade ettikleri ürünlere ait iade faturalarının takibi,
 • Menüye Dön
 • Gelir/Gider Yönetimi
  Muhasebe hesaplarında belli bir ayrıntıya kadar ayrılabilen gelir ve giderlerin, muhasebe hesapları dışında istenilen ayrıntıda izlenmesi ve kontrol altında tutulması LİKOM GUSTO Gelir/Gider Yönetimi Modülü'nde yapılır. Gelir ve giderler istenirse bölümler bazında, yapılan projeler ya da işler detayında tanımlanabilir ve takibi yapılabilir. Firmanın bölümleri ya da proje bazında kar/zarar hesaplamaları yapılabilir, ihtiyaç duyulan yönetim raporları ayrı ayrı oluşturulabilir.

  Likom Gusto ERP Gelir Gider Yönetimi 1
  Resimleri büyütmek için üstlerine tıklayınız
   

   

  Likom Gusto ERP Gelir Gider Yönetimi 2
 • Birden fazla şube, şantiye, atölye gibi iş merkezlerinin gelir ve gider takibinin kolaylıkla yapılması,
   
 • Gelir/gider yer ve türlerinin hesap kartları tanımlanarak, bütün modüllerin hareket ekranlarında girilen tutarın tek bir tuş ile tanımlı olan bu gelir/gider yerleri ve türlerine kaydedilmesi,
   
 • Menüye Dön
 • Üretim Yönetimi
 • Sipariş karşılamada otomatik malzeme ihtiyaç planlaması,
 • Ürün ağaçlarında çoklu rota kullanılması,
 • Esnek operasyon kartı tanımlarıyla doğru üretim rotalarının oluşturulması,
 • Operasyon kartlarında seri bant tanımlanması,

  Likom Gusto ERP Üretim Yönetimi
  Resmi büyütmek için üstüne tıklayınız
 • Dinamik ürün ağacı tanımlanması,
 • Rota tanımlarında operasyon bazlı fire tanımlanması,

 •  
  Ana Üretim Planı
 • Üretim planının hem mamul bazında hem de günlük, haftalık, aylık, üç aylık, altı aylık ve yıllık dönemler halinde planlanması,
 • Gerçekleşme miktarlarının belirlenen üretim periyotlarından bağımsız bir şekilde gün gün izlenebilmesi,

  Stok Seviyesine Göre Malzeme Planlama
  Alınan Siparişler için Malzeme Planlama
  Üretim Talepleri için Malzeme Planlama
  Bakım Onarım Talepleri için Malzeme Planlama
  Sevk Emirlerine Göre Malzeme Planlama
  İş Emirlerine Göre Malzeme Planlama
  İş Emri Kapasite İzleme, Çizelgeleme ve GANTT Şemaları
  Kapasite İhtiyaç Planlama
  Gerçekleşmeler
  Kalite Kontrol
  Standart Maliyet
  Maliyet Muhasebesi
   

  Menüye Dön

 • Sabit Kıymetler Yönetimi
  LİKOM GUSTO Sabit Kıymetler Modülü ile demirbaşların satın alınmasından, satılmasına ya da hurdaya ayrılmasına kadar ki tüm hareketleri ve amortismanları kolaylıkla izlenebilir. Muhasebe entegrasyonu sayesinde de sabit kıymet hesaplarının yeniden değerlemeler sonucunda güncel değerleri ile oluşması ve dönemsel amortismanların ilgili gider hesaplarına işlenmesi kolaylıkla yapılabilir.

  Likom Gusto ERP Sabit Kıymetler Yönetimi 1
  Resimleri büyütmek için üstlerine tıklayınız
 • Bölümlerin ihtiyacı olan sabit kıymetlerin satın alımı için sözkonusu talebin satınalma bölümüne bildirilmesi,


 •  
  Likom Gusto ERP Sabit Kıymetler Yönetimi 2
 • Sabit kıymet alımı ile ilgili tekliflerin alınması ve değerlendirilmesi,
 • Satınalma bölümü tarafından sabit kıymetlerin satın alınması,
 • Satın alınan sabit kıymetlerin istek yapan bölümlere aktarılması,
 • Sabit kıymetlerin bulunduğu yerlerin, kime zimmetli olduklarının takibi,
 • Menüye Dön
 • Bakım Onarım Yönetimi
  Likom Gusto Bakım Onarım Yönetimi; mevcut ve bakım masrafları kalemine masraf oluşturan tüm sabit kıymetlerin, modern yöntemler yardımıyla, en uzun ömürle, hiç arızasız ve en az maliyetle kullanıma hazır olmalarını sağlar.

  Likom Gusto ERP Bakım Onarım
  Resmi büyütmek için üstüne tıklayınız
   

   
   
 • Planlı bakım yoluyla bakım giderlerinin azaltılması,
 • Yedek parça stoklarının, stok maliyetlerinin azaltılması ve işgücü maliyetlerinin kontrol altına alınması,
 • Bakım onarım faaliyetlerinin uzun dönemde en düşük maliyetle sağlanmasının gerçekleştirilmesi,
 • Yıpranmayı ve eskimeyi en düşük düzeye indirerek işletmenin değerinin korunması,
 • İşletmenin tesis, makine, teçhizat ve binalarının faydalı ömrünün uzatılması,
 • Koruyucu bakım programının etkili şekilde takip ve kontrolünün yapılması,
   
 • Menüye Dön
 • İnsan Kaynakları
  Firmanın en önemli kaynağı olan işgücünün en verimli şekilde kullanılması için gerekli planlama, organizasyon, eğitim, performans değerlendirme vb. faaliyetler en etkin şekilde Likom Gusto İnsan Kaynakları Modülü ile gerçekleşir.

  Likom Gusto ERP İnsan Kaynakaları 1
  Resimleri büyütmek için üstlerine tıklayınız
 • Organizasyon yapısının, ünvan ve görev tanımlarının oluşturulabilmesi,
 • İş başvurularının değerlendirilmesi, ihtiyaç duyulan görevler için uygun adayların belirlenmesinde kullanılacak kriterlerin tanımlanması ve uygulanması,

 •  

  Likom Gusto ERP İnsan Kaynakları 2
   
 • Personelin maaşına ve diğer özlük haklarına baz teşkil eden gelirlerinin, kesintilerinin ve diğer yasal haklarının belirlenebilmesi,
 • Personel eğitim gereksinimlerinin belirlenmesi, bu gereksinimlere uygun eğitimlerin planlanması ve eğitim etkinliğinin izlenmesi,
 • Menüye Dön
 • Performans Yönetimi Sistemi
  Performans Yönetim Sistemi ile tüm çalışanların performansları etkin olarak takip edilir. Bu sayede personel performans değerlemesinin adil ve kontrollü şekilde yapılması sağlanır.

  Likom Gusto ERP Performans Yönetim Sistemi 1
  Resimleri büyütmek için üstlerine tıklayınız
 • Farklı iş kollarında ve farklı pozisyonlarda bölüm, organizasyon ya da dönem bazında değişebilir performans tanımlamalarının yapılması,


 •  
  Likom Gusto ERP Performans Yönetim Sistemi 2
 • Performans değerlendirmede personele yönetim tarafından kanaat kullanılması,
 • Dönem bazında verilen formüllerle performans değerlendirme yapılması,
 • Performans değerlendirmenin yapılacağı bölüm ya da personel seçiminin yapılması,
 • Hesaplanan ve manuel olarak girilen puanlamanın performans türüne göre grafiksel olarak gösteriminin yapılması,
 • Menüye Dön
 • Eğitim Yönetimi Sistemi
  Eğitim yönetimi için yapılan yatırımın katkısını ve geri dönüş hızını artırmak için eğitim yönetimi sisteminin adımları (eğitim stratejisinin belirlenmesi, eğitim ihtiyaçlarının tespit edilmesi, eğitimlerin planlanması ve gerçekleştirilmesi, eğitim sonuçlarının takibi vb), şirketin insan kaynakları stratejileri ve diğer insan kaynakları sistemleri ile entegre bir şekilde yürütülmelidir.

  Likom Gusto ERP Eğitim Yönetim Sistemi 1
  Resimleri büyütmek için üstlerine tıklayınız


   
  Likom Gusto ERP Eğitim Yönetim Sistemi 2
 • Bölümlerin ya da personelin eğitim taleplerinin girilmesi,
 • İnsan kaynaklarına iletilen eğitim taleplerinin değerlendirilmesi,
 • Talep edilen eğitimin kişi, bölüm ya da görev tanımına göre sınıflandırılmasının yapılması,
 • Menüye Dön
 • Genel Muhasebe
  Muhasebe işlemlerinin firma faaliyetleri ile eşzamanlı olarak gerçekleştirilebilmesi ile firmanın belli bir anda ya da dönem sonlarındaki yasal durumu en objektif olarak görülebilir ve yasal yükümlülüklerin zamanında ve doğru olarak yerine getirilmesi kolaylığı sağlanır.

  Likom Gusto ERPGenel Muhasebe 1
  Resimleri büyütmek için üstlerine tıklayınız
 • Tüm Likom Gusto modüllerinde gerçekleştirilen işlemlerin muhasebe entegrasyonunun anlık ya da toplu olarak gerçekleştirilmesi ve hesapların anında güncellenmesi,
 • Genel Muhasebe'nin uluslararası kabul görmüş muhasebe prensiplerine (GAAP) ve Türk Muhasebe Mevzuatı'na tam uygun olarak çalışması,


 •  
  Likom Gusto ERPGenel Muhasebe 2
 • Hesap planı ve mali tabloların birden fazla dilde takip edilmesi,
 • Esnek raporlama yeteneği ile tüm mali raporların ve analizlerin kullanıcı isteklerine uygun olarak hazırlanabilmesi,
 • Muhasebe yevmiye fişlerinin tahsil, tediye, mahsup, düzeltme, açılış ve kapanış fişleri olarak takip edilmesi,
 • Menüye Dön
   
 • Enflasyon Muhasebesi
  Stokların, Sabit Kıymetlerin ve Muhasebe hesaplarının (Yevmiye hareketlerinin) düzeltmeleri ve Mali Tabloların enflasyonun etkisinden arındırılarak gerçek durumunu ifade eder hale gelmeleri kolaylıkla yapılır.

  Likom Gusto ERP Enflasyon Muhasebesi 1
  Resimleri büyütmek için üstlerine tıklayınız
 • Endeks Hesaplamada esas alınacak mevzuat doğrultusunda hazırlanmış Enflasyon Düzeltme Katsayılarının belirlenmesinde kullanılacak Fiyat Endeks Değerleri ve Ortalama Ticari Kredi Faiz Oranları (Reel Olmayan Finansman Maliyeti) tablolarının yapılması,
 • Parasal olan ve parasal olmayan kıymetlerin belirlenmesi,


 •  
  Likom Gusto ERP Enflasyon Muhasebesi 2
 • Stok Çıkış Maliyetleri için Enflasyon Düzeltme işlemlerinin yapılması,
 • Fiyat Endeks Şablonu ve Düzeltme Şablonu ile pratik ve güvenli hesaplama yapılması,
 • Stok Düzeltme Fişi oluşturulması,

  (*) Likom Gusto Enflasyon Muhasebesi, Genel Muhasebe modülünün içinde yer alır.
 • Menüye Dön
   
 • Bütçe Yönetimi
  Stratejilerin uygulama başarısını sürekli izleyebilme ve sapmaların analizi ile geleceğin çok daha sağlıklı planlanabilmesi şansına kavuşulur.

  Likom Gusto ERP Bütce Yönetimi 1
  Resimleri büyütmek için üstlerine tıklayınız
 • Bütçe hesap planının oluşturulması,
 • Bütçe hesap kartında formül tanımı yaparak ilgili bütçe hesabını oluşturan muhasebe kodlarının tanımlanması ile bütçe verilerinin otomatik olarak oluşturulabilmesi,
 • Bütçenin, bir önceki dönem/dönemler verilerinin kullanılacağı formüllerle oluşturulabilmesi,
 • Muhasebe ve gelir-gider yönetimi işlemleri ile ilgili tahmini bütçelerin oluşturulması,


 •  

  Likom Gusto ERP
   
 • Seçilecek döviz cinsinden bütçe hesaplarının izlenmesi,
 • Bütçe tanımı sırasında tanımlanan bütçenin bütün gelir ya da gider bütçesi içindeki payının görülmesi,
 • Tahmini bütçe değerleri ile gerçekleşmelerin yüzde olarak takip edilmesi,
 • Planlanan ve revize bütçe kurlarının girilmesi,
 • Menüye Dön
 • Analitik Bütçe Yönetimi
 • Bütçe kodlarının Kurumsal, Fonksiyonel, Finansal ve Ekonomik kod bazında oluşturulması,
 • Bütçe hesap kartında formül tanımı yaparak ilgili bütçe hesabını oluşturan muhasebe kodlarının tanımlanması ile bütçe verilerinin otomatik olarak oluşturulabilmesi,

 • Likom Gusto ERP Analitik Bütçe
  Resmi büyütmek için üstüne tıklayınız
 • Bütçenin, bir önceki dönem/dönemler verilerinin kullanılacağı formüllerle oluşturulabilmesi,

 •  
   
 • Muhasebe ve harcamalarla ilgili tahmini bütçelerin oluşturulması,
   
 • Planlanan ve revize (bütçe kalemlerine ilave ve tenzil yapılabilmesi) bütçe kurlarının girilmesi,
   
 • Bütçe tanımı sırasında tanımlanan bütçenin bütün bütçe içindeki payının görülmesi,
 • Tahmini bütçe değerleri ile gerçekleşmelerin yüzde olarak takip edilmesi,
 • Menüye Dön
 • Görev Yönetimi ve Outlook Entegrasyonu
  Microsoft Outlook ile entegre çalışan Satış / Pazarlama Görev Yönetimi ile daha çabuk, daha güvenilir ve etkin görev dağılımlarının yapılması, olası değişikliklerin anında bilgilendirilmesi ile performans kaybının engellenmesi sağlanmıştır.

  Likom Gusto ERP Görev Yöntimi ve Outlok Entegrasyonu 1
  Resimleri büyütmek için üstlerine tıklayınız
 • Görev Yönetim Sistemi ile kullanıcılara görevler atama ve bu görevlerin durumlarının izlenebilmesi,
   


 •  
  Likom Gusto ERP Görev Yönetimi ve Outlok Entegrasyonu 2
   
 • Özellikle orta ve üst düzey yöneticilere delege ettikleri işlerin durumlarını izlemede kolaylık sağlanması,
 • Görev yönetiminde farklı kategorilerdeki görevlerin ayırt edilmesi, rahat ayrılmasını sağlamak amacı ile farklı özelliklerin atanması (renk tanımlarının vb),
 • Personellere atanmış görevlerin günlük ve haftalık takibinin yapılması,
 • Girilen görevlerin outlook'la tam entegrasyonunun sağlanması,
 • Menüye Dön