Likom Gusto
Likom Presto Plus
Likom Presto
 
TİCARİ YAZILIMLAR
 
SEKTÖREL YAZILIMLAR
 
Likom Presto Mali Müşavir
MYTR Finans
MYTR Finans Pro
Active Fax
MYTR Office CRM
MYTR Sales Manager
MYTR Matbaa Üretim
MYTR Matbaa Pro
GÜVENLİK YAZILIMLARI
MYTR Network Manager
MYTR Filter Pro
MYTR Filter
  Ana Sayfa                   Hakkımızda                    Destek                   İletişim               Download             Demo Talebi         
 

Likom Presto Yönetim Bilgi Sistemi

 

Günümüzde firmaların pazardaki güçlerini artırmaları, kaynaklarını iyi planlayarak kullanmaları gerekmekte, bunlara paralel olarak da kullanıcıların yazılımlardan beklentileri artmaktadır.
Likom Presto
Bu beklentilere cevap veren Likom, küçük ve orta ölçekli firmalara (KOBİ) yönelik olarak, kullanımı kolay olan ve kullanıcıya benzersiz özellikler sunan, kullanıcı dostu Likom Presto Yönetim Bilgi Sistemi Yazılımı'nı geliştirdi.


 


 

Likom'un 23 yıllık kalite, deneyim ve üstün teknolojisinin birleşimi sonucunda ortaya çıkan Likom Presto sahip olduğu işlevler ve esnek yapısı sayesinde yöneticilerin enerjilerini, işgüçlerini, verimliliklerini artırarak karar verme aşamasında en doğru bilgiye ulaşmalarını sağlar.

Ayrıntılara hakimiyet ve benzerleriyle kıyaslanamayacak bir hız sunan Likom Presto'yla işletme yönetimi, her an kontrol edilebilecek, bol ayrıntılı ama bir o kadar da derli toplu bir çerçeveye kavuşur.
 

Tüm modülleri yasal değişiklikler ve güncel kullanıcı gereksinimlerine göre sürekli olarak güncellenen Likom Presto, tüm sektörlere hitap eden esnekliktedir.
 

IBM DB2 ve MS-SQL İlişkisel Veri Tabanı Yönetim Sistemi�nde çalışan Likom Presto'da modüller arasında tam entegrasyon sağlanmıştır.
 

Likom Gusto Program İçerikleri

Satın Alma, Satış/Pazarlama ,Stok Denetimi , Finans , Personel Yönetimi , Üretim Yönetimi , Genel Muhasebe, Enflasyon Muhasebesi , Analitik Bütçe Yönetimi , Bütçe Yönetimi , Gelir Gider Yönetimi,  Sabit Kıymetler,               Borç/Alacak Eşleme , Taksitli Satış,  Kredi Kartı Takibi,  Market Yönetimi,Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), Seri/Lot Takibi , Dinamik Kod Yönetimi , Rapor Sihirbazı , E-Beyanname

 

Satın Alma
Likom Presto ile verilen siparişlerden ürünün teslim alınmasına kadar süren tüm satınalma süreci ayrıntılı olarak izlenir.

Likom Presto Satınalma
Resmi büyütmek için üstüne tıklayınız
 • Asgari-azami stok seviyeleri ve optimum sipariş edilme miktarları izlenerek en etkin kaynak yönetiminin sağlanması,
 • Kullanıcı sipariş onay işlemleri ile sipariş kontrollerinin yapılması,
   


 •  

   
 • Stokların güncel olarak izlenmesi, sipariş ödeme koşulları ve bunların hangi stok hareketleri ile karşılandığının ayrıntılı olarak takibi,
 • Verilen siparişlerin ayrıntılı olarak kaydedilmesi,
 • Verilen siparişlerin teslim alınması aşamasında stok bilgilerinin otomatik olarak oluşturulması,
 • Hizmet ve stok kartları ile ilgili verilen siparişlere ait alış irsaliyelerinin ve alış faturalarının kaydedilmesi,
 • El terminali ile depolanan sipariş ya da mal alımı hareketlerinin sisteme otomatik entegrasyonunun yapılması,
 • Yapılan tüm satınalma hareketlerinin enflasyondan arındırılması ve enflasyondan arındırılmış ayrıntılı maliyet analizinin yapılması,
 • Oluşan enflasyon düzeltme farklarının Genel Muhasebe modülü ile entegrasyonunun yapılması,
 • Alım hareketi sırasında ya da daha sonra ortaya çıkan ithalat, nakliye ve buna benzer diğer çeşitli masrafların tek tek ya da toplu olarak alış maliyetine yansıtılması,  Menüye Git
 • Satış / Pazarlama
  Likom Presto Satış/Pazarlama modülü ile tüm ürün ve hizmetlerin satış personeli bazında izlenerek, personel performansının en üst düzeye çıkarılması sağlanmaktadır.

  Likom Presto Satış/Pazarlama
  Resmi büyütmek için üstüne tıklayınız
 • Müşterilerden alınan siparişlerin ayrıntılı olarak izlenmesi,


 •  
 • Satışa sunulan ürün ve hizmetler için sınırsız sayıda fiyat ve fiyatla bağlantılı iskonto, vade ve ödeme koşulları ile fiyat listelerinin oluşturulması,
 • Fiyat listelerinden ürün ve hizmet kartlarına satış fiyatları aktarılarak ayrıntılı fiyat analizlerinin yapılması,
 • Kullanıcı bazında fiyat listelerini kullanma ve düzenleme yetkilerinin verilmesi,
 • Satış fiyatlarının istenilen para birimi cinsinden belirlenmesi, satışların herhangi bir para birimi cinsinden yapılması,
 • Satış sırasında stok seviyesinin anında izlenebilmesi, belirlenen seviyenin altına düşen stok miktarlarında uyarma/engelleme yapılması,
 • Satış işlemi sırasında ürünlerin Son Giren İlk Çıkar (LIFO), İlk Giren İlk Çıkar (FIFO), Yürüyen Ortalama Maliyet, Aritmetik Ortalama Maliyet veya Ay Kapama Maliyet'lerinin anında hesaplanması, satılan malın maliyeti muhasebe işlemlerinin istenilen maliyet kriterine göre yapılması, Menüye Git
 • Stok Denetimi
  Likom Presto Stok Denetimi modülü ile stoklar, anlık olarak Son Giren İlk Çıkar (LIFO), İlk Giren İlk Çıkar (FIFO), Yürüyen Ortalama Maliyet, Aritmetik Ortalama Maliyet veya Ay Kapama Maliyet kriterlerine göre anlık izlenir.

  Likom Presto Stok Denetimi
  Resmi büyütmek için üstüne tıklayınız
 • Ürün grupları bazında stok seviyelerinin dönemsel olarak gelişiminin ayrıntılı olarak izlenmesi,    •  
 • Stok modülünde hammadde, yarı mamul, mamul, ticari mal ve malzeme giriş ve çıkış işlemlerinin ayrıntılı olarak takip edilmesi,
 • Giriş-çıkış işlemlerinin YTL ya da istenilen döviz cinslerine göre yapılarak ilgili raporların alınması,
 • Barkod desteği ile malzeme giriş çıkışlarında hızlı ve hatasız kayıt girişi yapılması,
 • Normal mal alış ve satış işlemleri dışında iade, ithalat/ ihracat, fason, hurda ya da dahili kullanım gibi bir çok hareket şeklinin takip edilmesi,
 • Depozitolu ürün takibi yapılması,
 • Aynı stok hareketinde tek depoya veya birden fazla depoya ürün giriş-çıkış işlemlerinin yapılması,
 • Stok hareketlerinde ürünlere ve hareketlere özel sınırsız sayıda satır ve fatura alt iskontosunun uygulanması, Menüye Git
 • Finans
  Likom Presto Finans modülüyle, kasalar, bankalar ve cari hesapların tüm borç/alacak işlemleri birden fazla para cinsinden ayrıntılı olarak takip edilebilir.

  Likom Presto Finans
  Resmi büyütmek için üstüne tıklayınız

   


   
 • Kasalardaki nakit paraların ve kasa sorumlularının izlenmesi,
 • Alınan çek ve senetler ile ilgili çek-senet kasalarının ayrıntılı olarak takip edilmesi,
 • Banka işlemlerinde para çekme-yatırma, havale gönderme-alma, virman ve borç-alacak dekontlarının düzenlenmesi,
 • Bankalardaki vadesiz mevduat ve vadeli mevduat hesaplarının, beklenen faiz gelirleri ile diğer giderlerin takibinin yapılması,
 • Müşteri risklerinin ve kredi limitlerinin izlenmesi,
 • Müşteri ve satıcılar için geçerli olan ödeme ve tahsilat şekilleri ile kabul edilecek çek ve senet vadelerinin belirlenmesi,
 • Bankalardan alınan nakdi kredilerin, beklenen anapara, faiz, vergi ve diğer geri ödemelerin hesaplanması ve gayrinakdi kredilerin takibinin yapılması,
 • Toplu havale, EFT ve çek takas işlemlerinin manyetik ortamda bankalara transferinin yapılması, Menüye Git
 •  

  Personel Yönetimi
  Likom Presto Personel Yönetimi�nde SSK veya BağKur�a tabi personelin maaş ve ikramiye tahakkukları ile gerekli tüm yasal raporların yanısıra ayrıntılı sicil bilgileri de takip edilebilir.
 • Personelin sicil, kimlik ve maaş bilgilerinin tanımlanması,

  Likom Presto Personel Yönetimi
  Resmi büyütmek için üstüne tıklayınız
 • SSK�ya tabi işçi ve idari personelin maaş tahakkuklarının, aylık, günlük veya saatlik ücret olarak netten brüte ya da brütten nete yapılabilmesi,
 •  


   
 • Esnek ek gelir ve ek kesinti tanımları sayesinde kullanıcının isteği doğrultusunda işlemlerin detaylandırılabilmesi,
 • İkramiye hesaplamasının, fark ücreti hesaplamasının ve toplu tahakkuk işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi,
 • Kıdem ve ihbar tazminatı hesaplamalarının yapılması,
 • Personel Devam Takip Sistemleri ile entegre olarak çalışabilmesi,
 • Maaşları bankadan ödenen personel için bankalara manyetik ortamda bilgi gönderilmesi,
 • SSK, İş-Kur ve Çalışma Bakanlığı'nca istenen personel listeleri, işçi giriş-çıkış bildirgeleri, hesap pusulası, aylık prim ve hizmet bordrosu, vizite kağıtları, işten ayrılma bildirimi, eksik gün çalışma bildirim formu, sakat personel durum çizelgesi, sigortalı bildirim belgesi gibi belgelerin düzenlenmesi,
 • E-Bildirge ile aylık sigorta primlerinin internet üzerinden SSK'ya transferinin yapılması,
 • Kullanıcı tarafından istenilen ek rapor ve firmaya özel bordro tasarımlarının yapılabilmesi, Menüye Git
 • Üretim Yönetimi
  Alınan siparişin üretimi için gerekli hammadde, yarı mamul miktarlarının belirlenmesi ve gerekli üretim süresinin saptanması hızla gerçekleştirilir.

  Likom Presto Üretim Yönetimi
  Resmi büyütmek için üstüne tıklayınız
 • Ürün ve ara-ürün bilgilerinin tanımlanması ve kullanılması,
 • Ürün ağaçlarının, üretim operasyonlarının ve tezgahların tanımlanması ve kullanılması,
   


 •  
 • İş emri oluşturulması,
 • İş emri bazında ürün ağacının ve operasyonların özelleştirilebilmesi ve iş emri bazında saklanması,
 • Rota tanımı yapılması,
 • Tezgah maliyetlerinin izlenebilmesi,
 • Malzeme İhtiyaç Planlaması yapılması,
 • Üretim süreç girdi (hammadde, yardımcı malzeme vb.) ve çıktılarının (mamul, yarı mamul, fire vb.) anlık ve ayrıntılı olarak izlenmesi,
 • Mevcut üretim durumunun izlenmesi, gerçekleşmelerin takibinin yapılması,
 • Üretilen ürün ve yarımamul maliyetlerinin istenilen ayrıntıda hesaplanması ve izlenmesi,
 • Alternatif malzeme kullanımı olan ürüç ağaçlarının tanımlanması,
 • Maliyet muhasebesi kayıtlarının gerçekleştirilmesi, Menüye Git
 • Genel Muhasebe
  Likom PRESTO Genel Muhasebe Modülü Türk Muhasebe Mevzuatı'na uygun ve tüm sektörlere hitap eden esnek yapısı ile işletme yönetimini her an kontrol edilebilme olanağına sahiptir.
  Likom PRESTO Genel Muhasebe modülü Enflasyon Muhasebesi uygulamasını ayrıntılı olarak içermektedir. Ayrı bir modül olarak satılmamaktadır.

  Likom Presto Genel Muhasebe
  Resmi büyütmek için üstüne tıklayınız

   


   
 • Türk Muhasebe Mevzuatına ve Uluslararası Muhasebe Standartlarına tam uyumlu (TMSK, UMS, SPK) çalışması,
 • Tek düzen hesap planı, mali tablo ve raporların standart olarak gelmesi,
 • Hesap planı ve mali tabloların birden fazla dilde takip edilebilmesi,
 • Esnek raporlama yeteneği ile tüm mali raporların kullanıcı isteklerine uygun olarak hazırlanabilmesi,
 • Birden fazla firmanın muhasebe fişlerini tek bir yerde konsolide etme imkanının bulunması, Menüye Git
   
 • Enflasyon Muhasebesi
 • TMSK, UMS, SPK ve Maliye Mevzuatına göre enflasyondan arındırma yapılması,

  Likom Presto Enflasyon Muhasebesi
  Resmi büyütmek için üstüne tıklayınız

   
 • Stok Denetimi ve Sabit Kıymetler modüllerinden yapılan enflasyon düzeltme işlemlerinin Genel Muhasebe modülüne entegrasyonu ya da sadece muhasebe kayıtlarından enflasyon düzeltme işleminin yapılması,
   

   


 •  
 • TEFE, TÜFE ya da istenilen herhangi bir endekse göre kayıtların otomatik ya da kayıt bazında elle endekslemesi,
 • Enflasyon düzeltme farkı kayıtlarının otomatik oluşturulması,
 • Enflasyon geçiş dönemi işlemlerinin yapılması,
 • Deftere kayıt tarihine göre ya da toplulaştırılmış yöntemlere göre enflasyon düzeltmesi yapılması,
 • Enflasyondan arındırılmış mali tabloların alınması, Menüye Git
 • Analitik Bütçe Yönetimi
   
 • Maliye Bakanlığının yayınlamış olduğu Analitik Bütçe Hazırlama Rehberi'ni esas alarak genel ve katma bütçeli idareler için ödenek tekliflerinin hazırlanması,
   
 • Kurumsal kodlama, fonsiyonel kodlama, finansman tipi kodlaması ve ekonomik kodlama gruplarından oluşan toplam 13 seviyeli bütçe kalemi oluşturulması,
   
 •  
 • Tanımlanan bütçe kalemlerinde gerçekleşme bilgisinin alınacağı muhasebe hesaplarının formülize edilmesi,
 • Analitik Bütçe Hazırlama Rehberi'nde belirtilen tabloların oluşturulması, Menüye Git
 • Bütçe Yönetimi
  Likom Presto Bütçe Yönetimi�nde yapılacak bütçe planlamaları ile düşünülen yatırım ve harcamalar için ayrılacak payların dönem başında en doğru şekilde saptanması, dönem içindeki muhtemel revizyonların gerçekleştirilmesi ve izlenmesi sağlanır.

  Likom Presto Bütce Yönetimi
  Resmi büyütmek için üstüne tıklayınız

   


   
 • Bütçe hesap planının oluşturulması,
 • Bütçe hesap kartında formül tanımı yaparak ilgili bütçe hesabını oluşturan muhasebe kodlarının tanımlanması ile bütçe verilerinin otomatik olarak oluşturulabilmesi,
 • Muhasebe ve gelir-gider yönetimi işlemleri ile ilgili tahmini bütçelerin oluşturulması,
 • Toplu bütçe tahmini, toplu revize ve toplu onay yapılması,
 • Planlanan ve revize bütçe kurlarının girilmesi,
 • Bütçe planlamada bütçe tutarının kısmen ya da tümü ile bloke edilmesi, Menüye Git
 • Gelir/Gider Yönetimi
  Likom PRESTO Gelir/Gider Yönetimi�nde işletmelerin faaliyet türlerine göre gelir ve giderlerinin, genel muhasebe işleyişi dışında, Gelir/Gider yeri ve türü bazında izlenerek raporlanması kolaylıkla sağlanır.

  Likom Presto Gelir/Gider Yötnetimi
  Resmi büyütmek için üstüne tıklayınız

   


   
 • Birden fazla şube, şantiye, atölye gibi iş merkezlerinin gelir ve gider takibinin kolaylıkla yapılması,
 • Gelir/gider yerleri ve türleri için hesap kartı tanımı yapılması,
 • Yevmiye fişi girişi sırasında tek tuş ile tanımlı olan gelir/gider yerlerine kayıt yapılması,
 • Gelir/giderin kullanıcı tarafından tanımlanan belli şablonlara ve yüzdelere göre otomatik olarak ya da kullanıcı tarafından belirlenerek girilen tutarlarla gelir ve gider yerlerine dağıtılabilmesi,
 • Gelir/gider yerlerinde oluşan tutarların, bütçe modülündeki bütçe değerleri ile karşılaştırılması,
 • Kaydedilen bilgilerin ayrıntılı olarak mizan ve defter dökümlerinin alınması,
 • Esnek raporlama sayesinde gelir-gider yerlerine göre ayrıntılı analizlerin yapılması Menüye Git
 • Sabit Kıymetler
  Likom PRESTO�da tüm demirbaş, amortisman ve yeniden değerleme işlemleri muhasebe ile entegre çalışmakta, böylece kullanıcılar en kısa sürede en doğru sonuca ulaşmaktadır.

  Likom Presto Sabit Kıymetler
  Resmi büyütmek için üstüne tıklayınız

   


   
 • Sabit kıymetlerin alış, satış ve hurda işlemlerinin yapılması,
 • İstenilen zaman dilimlerinde sabit kıymet amortismanlarının yapılması,
 • Sabit kıymet ve amortismanların enflasyondan arındırılması ve oluşan enflasyon düzeltme farklarının Genel Muhasebe modülüne entegrasyonunun yapılması,
 • Sabit kıymetlerin ekonomik ömürlerinin otomatik seçilmesi ve takibinin yapılma Menüye Git
 • Borç/Alacak Eşleme
  Likom PRESTO ile tüm borç-alacak işlemleri, ilgili belgeler bazında ayrıntılı olarak takip edilmekte, kontrolleri sağlanabilmekte, ödeme ve tahsilatların en doğru şekilde gerçekleşmesi mümkün olmaktadır.

  Likom Presto Borç/Alacak Eşleme
  Resimi büyütmek için üstüne tıklayınız

   
 • Müşterilerden yapılan tahsilatlar ile ilgili satış faturaları eşleştirilerek tahsilatı yapılan satış faturalarının kapatılması,

   


 •  
 • Erken ya da geç ödemelerden kaynaklanan vade farkları ile faiz gelir ve gider işlemlerinin ayrıntılı olarak izlenmesi,
 • Karşılanmış ya da kısmen ödenmiş hesapların ayrıntılı olarak raporlanması,
 • Tahsilat ve ödemelerin en doğru sırayla takibinin yapılması,
 • Satıcı firmalara yapılan ödemeler, alınan ilgili faturalar ile eşleştirilerek fatura kapama işlemlerinin yapılması,
 • Diğer borç-alacak işlemlerine karşılık yapılan ödeme ve tahsilatların birbiriyle eşleştirilerek izlenmesi
  Menüye Git
 • Taksitli Satış
  Kredili satış yapan işletmelerin müşteri bazında ayrıntılı satış işlemlerinin taksitlendirilmesi ve geri ödemelerin en doğru şekilde gerçekleşmesinin sağlanması Likom Presto Kredili Satış modülü ile hızla yerine getirilir.

  Likom Presto Taksitli Satış
  Resmi büyütmek için üstüne tıklayınız
 • Ayrıntılı müşteri sicil takibinin yapılması,
 • Sınırsız sayıda kampanya ve fiyat listesi oluşturulması,
   
   

    •  
 • Stoklu ya da stoksuz satış, taksitlendirme, tahsilat, faturalama, toplu senet basımı, taksit makbuzu dökümü, satış sözleşmesi dökümü yapılması,
 • Müşteriye geçmişte satışı yapılan ürünlerin ayrıntısını, iadeleri, geç ya da erken ödemeleri, yapılan tahsilatları görebilme imkanı,
 • Ürün bazında ve belge bazında satış iadesi, satış iptali yapabilme, otomatik satış iade faturası oluşturabilme ve yapılan bu işlemlere bağlı olarak taksitlerin ve iade hareketlerinin otomatik oluşturulması,
 • Kullanıcı bazında öndeğerlerin ve giriş ve izleme ekranlarının özelleştirilebilmesi,
 • Alış-veriş ve risk limiti kontrolüne bağlı olarak hareket engelleme yapılması,
 • Seçenekli faizlendirme ve faiz dekontlarının oluşturulması,
 • Gecikme faizlerinin belge bazında izlenmesi,
 • El terminali ile satışların aktarılması,
 • Bir çok marka POS ile entegrasyonun yapılması, Menüye Git
   
 • Kredi Kartı Takibi

  Likom Presto Kredi Kartı Takibi ile her türlü üye işyeri koşulu tanımı yapılarak kredi kartı satış hareketleri takibi, vadesi gelen hareketlerin ana para, faiz, komisyon ayrıntıları ile birlikte banka modülüne ve muhasebe modülüne entegrasyonu otomatik yapılabilir.

  Likom Presto Kredi Kartı Takibi
  Resmi büyütmek için üstüne tıklayınız


   
 • Bankaların kendilerine özgü uygulamaları olan birçok kredi kartına ait kriterlerin tanımlanması (Kredi Kartının Bankası, Kredi Kartının Banka Şubesi, Kredi Kartının Adı, Çalışma Koşullarının geçerli olduğu dönem, Kredi kartına bağlı olarak yapılacabilecek satış şekilleri, Blokeli mi çalışılıyor, Satış şekline göre yapılacak taksit sayısı, Vadesinden önce para çekmede bankanın uygulayacağı iskonto oranı, Bankanın uyguladığı komisyon oranı, Puan tanımları),
 • Değişen çalışma koşullarının dönemsel olarak saklanması,
 • Satış işlemi sırasında banka ve kredi kartı türü seçilerek yapılan kredi kartı satışlarının saklanması,
 • Herhangi bir anda verilen kriterler itibariyle banka hesabındaki kredi kartı tahsilatlarının ve komisyonların izlenebilmesi.
 • Vadesi gelen kredi kartı tahsilatlarının/ödemesinin otomatik olarak banka modülüne işlenmesi,
 • Ana para, faiz ve komisyon giderlerinin muhasebeye entegrasyonu Menüye Git
 • Market Yönetimi
  Likom Presto Market Yönetimi hem yazarkasa hemde POS cihazları ile entegre çalışarak satışların anlık olarak izlenmesi sağlanır.
 • Yazarkasalara PLU, departman, kasiyer bilgileri gönderilerek gün içinde yapılan satışların gün sonlarında otomatik aktarılması,
 • POS cihazına PLU, departman, kasiyer, reyon, bölüm, mağaza bilgileri gönderilerek gün içinde yapılan satışların gün sonunda ya da anında aktarılması,
    •  
 • Olivetti ve Sharp marka yazar kasalar ile entegre çalışması,
 • IBM, ESCORT, SIEMENS marka POS�lar ile entegre çalışması,
 • POS ve yazarkasadan alınan bilgilerin Finans ve Stok Denetimi modüllerine otomatik entegrasyonunun yapılması,
 • Ayrıntılı satış analiz raporlarının alınması Menüye Git
   
 • Özel Tüketim Vergisi (ÖTV)
  Likom Presto�da ÖTV�li alış, satış faturaları oluşturulup ayrıntılı ÖTV takibi yapılabilir.

  Likom Presto Özel Tüketim Vergisi (ÖTV)
  Resmi büyütmek için üstüne tıklayınız
 • ÖTV kartı tanımıyla, ÖTV'nin hangi birime uygulanacağı, belli bir orana bağlı olarak mı yoksa birim başına sabit bir tutar üzerinden mi kesileceği bilgisinin girilmesi,


 •  
 • ÖTV kartında ÖTV indirim tutarının tanımlanması,
 • Tanımlanan ÖTV kartlarının ÖTV uygulanacak olan stok kartında seçilebilmesi,
 • ÖTV kartında ÖTV tanımlarının dönemsel olarak saklanması,
 • ÖTV oranı değiştiğinde yeni dönem tarihi verilerek yeni oranların girilmesi, eski oranların saklanabilmesi,
 • Eski tarihli bir fatura kesildiğinde fatura tarihindeki eski ÖTV tanımlarının program tarafından kullanılması,
 • Menüye Git
 • Seri/Lot Takibi
 • Üretim sürecindeki her girdinin ve çıktının seri/lot numarası ile oluşturulması ve takibi,
 • Satınalma ve satış-pazarlama işlemlerinin her aşamasında seri/lot numarası ile takip yapılması,

  Likom Presto Seri/Lot Takibi
  Resmi büyütmek için üstüne tıklayınız

 •  


   
 • Seri ve Lot bazında anlık miktar kontrolü yapılması,
 • Otomatik seri/lot numarası oluşturulması,
 • Üretim tarihi ve son kullanım tarihi takibi yapılması,
 • Garanti süresi takibi yapılması,
  Menüye Git
 • Dinamik Kod Yönetimi
 • Her stok için sınırsız sayıda özellik tanımı yapılması,
 • Renk, beden, kavala gibi kullanıcının tanımlayacağı özelliklerden sınırsız boyutlu matris oluşturulması,

  Likom Presto Dinamik Kod Yönetimi
  Resmi büyütmek için üstüne tıklayınız

 •  


   

   
 • Kullanıcının belirlediği özelliklerden otomatik stok kartı oluşturulması,
 • Satınalma ve satış pazarlama işlemlerinin her aşamasında belirtilen özellikteki ürüne hızlı ve kolay ulaşılması,
  Menüye Git
 • Rapor Sihirbazı

 • Raporda yer alacak alanların ve alan özelliklerinin kullanıcı tarafından belirlenmesi,

  Likom Presto Rapor Sihirbazı
  Resmi büyütmek için üstüne tıklayınız

 •  


   
 • Rapor filtrelerinin kullanıcı tarafından belirlenmesi ve otomatik yaratılması,
 • Grup ve ara toplamların oluşturulması,
 • Kullanıcının tanımladığı formüllerin raporda kullanılması,
   Menüye Git
 • E-Beyanname
 • Ek bir programa ihtiyaç olmadan tüm beyannamelerin oluşturulması,
 • Kullanıcının tanımladığı formüllere göre muhasebeden bakiye hesaplanması,

  Likom Presto E-Beyanname
  Resmi büyütmek için üstüne tıklayınız

 •  
   
 • Beyanname eklerindeki mali tabloların muhasebe modülünden alınarak otomatik oluşturulması,
 • Oluşturulan beyannamelerin paketlenmesi ve internet yoluyla Maliye Bakanlığı�na gönderimine hazır hale getirilmesi,
 • Menüye Git
 •